กระดาษเคมีต่อเนื่อง (Blank Form)
มีกระดาษให้เลือก 5 สีคือ สีขาว สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีชมพู
กระดาษต่อเนื่อง
ขนาด 9 x 11 นิ้ว (มาตรฐานทั่วไป)
จำนวน 2 ชั้น  บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ราคา 740 บาท
จำนวน 3 ชั้น  บรรจุ 500 ชุด/กล่อง ราคา 620 บาท
จำนวน 4 ชั้น  บรรจุ 500 ชุด/กล่อง ราคา 800 บาท

ขนาด 9.5 x 11 นิ้ว
จำนวน 2 ชั้น  บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ราคา 880 บาท
จำนวน 3 ชั้น  บรรจุ 500 ชุด/กล่อง ราคา 740 บาท
จำนวน 4 ชั้น  บรรจุ 500 ชุด/กล่อง ราคา 995 บาท

ขนาด 9 x 5.5 นิ้ว
จำนวน 2 ชั้น  บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง ราคา 780 บาท
จำนวน 3 ชั้น  บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ราคา 630 บาท
จำนวน 4 ชั้น  บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ราคา 830 บาท

                ขนาด 9 x 11 นิ้ว
                จำนวน 1 ชั้น  บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง ราคา 395 บาท
                จำนวน 2 ชั้น  บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ราคา 500 บาท
                จำนวน 3 ชั้น  บรรจุ 5,000 ชุด/กล่อง ราคา 430 บาท
                จำนวน 4 ชั้น  บรรจุ 500 ชุด/กล่อง ราคา 540 บาท

                ขนาด 9.5 x 11 นิ้ว
                จำนวน 1 ชั้น  บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง ราคา 425 บาท
                จำนวน 2 ชั้น  บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง ราคา 530 บาท
                จำนวน 3 ชั้น  บรรจุ 5,000 ชุด/กล่อง ราคา 450 บาท
                จำนวน 4 ชั้น  บรรจุ 500 ชุด/กล่อง ราคา 560 บาท

  กระดาษปอนด์สอดคาร์บอน (Stock Form)

   
       แบบฟอร์มต่อเนื่อง (Design Form)
         กระดาษต่อเนื่องแบบมีพิมพ์ข้อความเป็นแบบฟอร์ม
         เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ เป็นต้น
         หากลูกค้าไม่มีแบบเราออกแบบให้ฟรี ตามความต้องการของลูกค้า

           ซองเงินเดือน (Pay Slip)
               พิมพ์ข้อความเป็นแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการรับเงินเดือน
               และมีลายทึบปกปิดข้อมูลบางส่วน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
               ขนาดทั่วไปที่นิยมคือ 9 x 5.5 นิ้ว
 

งานซองจดหมาย แฟ้ม โฟลเดอร์ หนังสือ
แฟ้มโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน 
ซองจดหมาย No.9 (มาตรฐานทั่วไป)
หนังสือต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียนกวดวิชา

ติดต่อสอบถามราคางานพิมพ์
โทร. 02-417-8300 มือถือ 086-338-7355 Line ID : doubleprintsale E-mail : doubleprintinter@hotmail.com , doubleprintinter@gmail.com
*** จัดส่งฟรี (กรุงเทพฯและปริมณฑลฯ) ***
Visitors: 7,462