การเลือกเครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์

การเลือกใช้เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ (Dot Matrix)

     การทำงานของเครื่องพิมพ์จะใช้หลักการสร้างจุดลงบนกระดาษโดยตรง หัวพิมพ์มีลักษณะเป็นเข็ม
เมื่อพิมพ์ลงบนกระดาษ หัวเข็มจะยื่นลาหัวหน้าเข็มเพื่อไปกระแทกผ้าหมึกลงบนกระดาษทำให้เกิดจุดขึ้น
ความคมชัดของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับจำนวนจุด การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบนี้จะมีเสียงดังพอสมควร ...


 

 
รายละเอียดเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม
Epson LQ-310
 • ความเร็วในการพิมพ์ 416 ตัวอักษรต่อวินาที (12 Cpi)
 • พิมพ์แบบฟอร์มได้ถึง 4 ชุด (1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา)
 • เชื่อมต่อได้ทั้งแบบ USB, Serial, Parallel
 • ใช้ตลับหมึกเอปสัน S015639 พิมพ์ได้ถึง 2.5 ล้านตัวอักษร
 • อายุการใช้งานนานถึง 10,000 ชั่วโมง อายุหัวพิมพ์ 400 ล้านครั้ง
 • หน่วยความจำ 128 KB
Epson LQ-590
       หัวพิมพ์ได้รับการพิสูจน์ความทนทาน จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์
แคร่สั้น พิมพ์ตัวอักษรคมชัดเจน
 • ความเร็วในการพิมพ์ 529 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • ความเร็วในการพิมพ์ 440 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 10 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา (1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา)
 • ป้อนกระดาษได้หลายทิศทาง ทำงานผ่านเครือข่ายได้
 • รองรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB, Parallel
 • หน่วยความจำ 128 KB
 
Epson LQ-630
       เครื่องพิมพ์ แคร่สั้น จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ 360 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา (1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา)
 • ทิศทางป้อนกระดาษได้ทั้งต่อเนื่องและครั้งละแผ่น จากด้านหน้าออกด้านหน้า
 • ง่ายสะดวก เชื่อมต่อพอร์ต Parallel & USB
 • หน่วยความจำ 32 KB
 
Epson LQ-2190
       เครื่องพิมพ์แคร่ยาวจำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ แคร่ยาว
 • ความเร็วในการพิมพ์ 576 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่างความเร็วสูง 12 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา (1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา)
 • อายุการใช้งานนานถึง 10,000 ชั่วโมง อายุหัวพิมพ์ 400 ล้านครั้ง
 • เชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parall & USB 2.0 (Full speed)
 • หน่วยความจำ 128 KB
 
Epson LQ-2090
       พิมพ์งานคมชัดด้วยจำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ แบบแคร่ยาว
 • พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา (1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา)
 • ความเร็วในการพิมพ์ 529 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • ความเร็วในการพิมพ์ 440 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 10 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • ง่ายต่อการเชื่อมต่อรองรับทั้ง Parallel & USB
 • ป้อนกระดาษได้จากด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านล่าง
 • หน่วยความจำมาตรฐาน 128 KB
 
 
Visitors: 7,461