สลิปเงินเดือน

 สลิปเงินเดือน คาร์บอน
  • พิมพ์ข้อความแจ้งรายละเอียดการรับเงินเดือน
  • มีมาร์คปกปิดข้อมูลที่ไม่ต้องการให้มองเห็น
  • ขนาดที่นิยมใช้ คือ 9x5.5 จำนวน 3 ชั้น

แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ชั้นที่ 1 ใช้สำหรับพิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อบริษัท , ชื่อพนักงาน , รายรับ ฯลฯ (ฝ่ายบุคคลเก็บไว้)

แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ชั้นที่ 2 จะเห็นแค่ชื่อ-นามสกุล หรือ แผนกเท่านั้น จะไม่เห็นรายละเอียดการรับเงินต่างๆ มี Masking
ปกปิดรายละเอียดไว้ รวมถึงจะติดกาวกับชั้นที่ 3 (สำหรับพนักงาน)
แบบฟอร์มสลิปเงินเดือน ชั้นที่ 3 ด้านหน้าจะมีรายละเอียดเหมือนกับ ชั้นที่ 1 ทุกอย่าง แต่จะเป็นส่วน (สำหรับพนักงาน) เก็บไว้
ด้านหลังจะเป็น Masking ปิดทึบทั้งหน้า เพื่อป้องกันการมองเห็นอย่างแน่นหนา

@Line เพื่อสอบถามรายละเอียด หรือ สั่งผลิตงานพิมพ์ได้ที่ฝ่ายขาย (คลิกปุ่ม Add Friend หรือปุ่มโทร)
  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดงานพิมพ์ได้ทางช่องด้านล่าง
Visitors: 82,138