บิลเล่ม

บิลเล่ม งานเข้าเล่ม รายละเอียดบิลเล่มและขนาดที่นิยมใช้มาตรฐานทั่วไป
  • ขนาด A4  ( 21x29.7 cm )
  • ขนาด A5  ( 21x14.8 cm )
กระดาษที่ใช้แยกเป็น 2 แบบ คือ
  • แบบสอดคาร์บอนเอง ใช้กระดาษปอนด์, แบงค์สี, ปรู๊ฟ
  • แบบเคมีพิมพ์ติดในตัว มี 5 สี ขาว, ฟ้า, ชมพู, เขียว, เหลือง
ลักษณะการเข้าเล่ม
  • เข้าเล่มกาวหัว (แบบสันกาว)
  • เข้าเล่มปรุฉีก
  • มี Run No. (เล่มที่/เลขที่)
ระยะเวลาในการผลิตงาน 7-15 วัน (หลังจากสรุปแบบอาร์ต) ราคาต่อเล่มลดลง เมื่อปริมาณสั่งพิมพ์มากขึ้น

ตัวอย่างงานพิมพ์บิลเล่ม

บิลเงินสด บิลเล่มใบกำกับภาษี บิลเล่มกระดาษน้ำตาล งานเล่มใบเบิกสินค้า 

บิลเล่มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง บิลเล่มใบกำกับ บิลเล่มORDER บิลเล่มพีอาร์ที


@Line เพื่อสอบถามรายละเอียด หรือ สั่งผลิตงานพิมพ์ได้ที่ฝ่ายขาย (คลิกปุ่ม Add Friend หรือปุ่มโทร)
  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดงานพิมพ์ได้ทางช่องด้านล่าง
Visitors: 184,203